Návštevný systém

 

Potrebujete jednoduchú a prehľadnú evidenciu návštev vo vašej firme, organizácii a inštitúcii?


Ponúkame návštevný systém na základe identifikácie občianskym preukazom alebo pasom, ktoré sa vložia do čítačky.
Systém v súčinnosti so zákonom na ochranu osobných údajov automaticky ignoruje údaje, ktoré nie je povolené ukladať na žiadne dátové nosiče a zaznamená len povolené údaje.


Výstupy:

- aktuálny prehľad o návštevníkoch

- štatistiky návštevnosti (napr. koľko návštev prišlo v danom mesiaci k danému pracovníkovi, história návštev).