Obedový systém

Ukončite zastaralý systém označovania papierových lístkov na obed.
Obedy si môžete objednávať hocikedy z každého počítača vo firme, alebo z dotykového terminálu pri vstupe do podniku alebo v jedálni.
Výber z viacerých druhov jedál, možnosť stornovania.
Výstupy pre mzdový systém uľahčia evidenciu.
Systém eviduje objednávanie, zobrazuje aktuálny prehľad počas výdaja, možnosť použitia bezkkontaktnej karty, kľúča, aj čiarového kódu na kartičke alebo v mobile.

Obsahuje jedálny lístok v prehľadnej forme (v medzinárodných firmách možnosť jazykových mutácií, prípadne fotografie jedál).

Bilancia objednávok za daný mesiac, kontrolné mechanizmy.

Možnosti obrazovej aj zvukovej informácie o vydávanom obede.

Členenie na dotované a nedotované obedy podľa dochádzky.

Možnosť prispôsobenia aj pre dodávateľské stravovacie zariadenia a vývarovne.