Time recording

 

Registrácia času, aktivít a audit pracovného času - softvér pre sledovanie vynaloženého času na procesy

-         Slúži na zaregistrovanie využívania pracovného času.

-         Podporuje efektívne využívanie pracovného času.

-         Nástroj riadenia pre všetkých výkonných pracovníkov

Pracovník zaznamenáva dobu pracovného výkonu na projekt. Projektom môže byť pracovná úloha, zákazník, oddelenie. Správnosť a korektnosť zadávaných údajov je kontrolovaná automaticky a doplnkovo schvaľovaná zodpovednými osobami. Obsahuje export dát do iných systémov. Umožňuje ľahko a kvalifikovane merať produktivitu práce jednotlivcov, oddelení, projektov a celej firmy.

 

Príklad:

Firma Optimal realizuje projekt, na ktorom participuje 10 pracovníkov. Každý z nich vykonáva rôzne činnosti, ktoré priebežne zaznamenáva do aplikácie.

Program vyhodnotí: ako projekt prebiehal (tabuľkovo a graficky) a koľko ktorý pracovník robil na danom projekte (audit pracovného času)

Možnosť merania aj jednoduchých výkonov – napr. koľko času potrebuje maliar

Možnosť schvaľovania a známkovania výkonov pracovníkov vedúcim pracovníkom