Informačné technológie

 

Validácie programov - Optimalizácie procesov - Programy pre lepší komfort vašej firmy
 

 

IT inovácie zlepšujú komfort firemných procesov. Správne zvolený softvér dokáže procesy zjednodušiť, zrýchliť, a tým ušetriť finančné prostriedky.

Naše informačné systémy pomáhajú dosiahnuť úspory a ušetrenie financií a nákladov v podniku, štátnej sfére aj podnikateľskej sfére. Evidujú procesy

 

Sú určené:

Pre majiteľov firiem

Pre manažérov firmy

Manažérov firiem

Podnikateľov, živnostníkov

Auditorské firmy

Organizácie, štátne firmy a inštitúcie

Rodiny a jednotlivcov

Obchodné oddelenia

Call centrá

 

Ponuka našich softvérov na mieru je pre tých, ktorí hľadajú softvérové riešenie a pomov pre nasledujúce prípady:

1.    Ušetrenie nákladov firmy

2.    Ušetrenie finančných prostriedkov

3.    Sprehľadnenie nákladov firmy

4.    Efektivita práce – zlepšenie, zvýšenie efektivity práce

5.    Zefektívnenie pracovných postupov

6.    Cash flow – jednoduchý nástroj na sledovanie cash flow pre firmy, organizácie, ale aj malých živnostníkov a stredných podnikateľov

7.    Sofvéry pre automatické spracovanie údajov podľa požiadavky zákazníka

8.    Sofistikované excelovské tabuľky

9.    Validované programy na mieru z vašich sofistikovaných excelovských tabuliek (zníženie chybovosti pri nahadzovaní dát a údajov - kontrolné prepočty)

10.   Softvérové nástroje riadenia na mieru

 

Naše ďalšie programy prinesú inovácie do procesov, ktoré sú ešte v mnohých firmách a organizáciách riešené manuálne:

1.    Návštevy – evidencia návštev v podniku

2.    Obedy – objednávky obedov online vrátane spracovania výstupov pre mzdový systém

3.    Energie – program na rozúčtovanie energií pre majiteľov objektov


Novinka!
Pre chemické, biologické a farmaceutické laboratóriá – Karta bezpečnostných údajov.

V zmysle nariadení Európskej únie každé laboratórium musí zabezpečiť informovanosť zamestnancov o nebezpečenstvách, látkach a ich účinkoch, ktoré môže vzniknúť pri práci.
 

Nenašli ste softvér, ktorý ste tu hľadali? Kontaktujte nás.

VALIDUJEME AJ VAŠE EXISTUJÚCE SOFTVÉRY!

Tel.: 0905 926 790, email: obchod(zavinac)mediahaus.sk