Nájomníci:

 

 Krajská knižnica Karola Kmeťka 

Čitáreň širokej ponuky aktuálnych novín a časopisov, počítače s prístupom na internet. Poskytovanie výpožičky kníh, periodík a špeciálnych dokumentov, bibliograficko-informačné a rešeršné služby, medziknižná aj medzinárodná medziknižná výpožičná služba. Organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí a iné.

 

Mediacafé

Reštaurácia a kaviareň. Každý deň sa tu podáva obedové menu.

https://www.mediacafe.sk

 

PrimeMedia.sk

Weby & affiliate marketing

https://www.primemedia.sk/

 

 

https://www.rypo.sk/wp-content/themes/theme1787/images/logo.png
RyPo.sk

Servis PC a Apple Mac
https://www.rypo.sk/
 

 

ČSOB Stavebná sporiteľňa

Kancelária, úverové pracovisko

 

Nofra

Súkromná bezpečnostná služba.

 

 

Autoškola POHODA