Zoznam vzdelávacích aktivít

 

 • Manažér marketingovej komunikácie štúdium (ročné špecializačné štúdium)
 • Personálny manažment – expertná úroveň
 • Manažérske vzdelávanie (5 modulov)
 • Manažment samosprávy (jednoročné štúdium)
 • Tréning praktického manažmentu (dvojsemestrálne štúdium)
 • Tréning komunikačných zručností
 • Zvyšovanie výkonnosti tímov
 • Projektový manažment inovácií
 • Základy komunikácie s anglicky hovoriacim obchodným partnerom
 • Základy komunikácie s anglicky hovoriacim  klientom so zameraním na kultúru a osvetu
 • Úspešný predajca
 • Riadenie sekretariátu, telefonické a komunikačné zručnosti
 • Spoločenský diplomatický protokol
 • Odborná príprava mediátora – pre právnikov
 • Opatrovateľ, poradca a spoločník na Slovensku
 • 5 – mesačný intenzívny kurz slovenského jazyka